6 SZCZYTÓW

Zmierz się z Masywem Śnieżnika!

GARŚĆ INFORMACJI NA TEMAT WYDARZENIA

Masyw Śnieżnika to najwyższe pasmo górskie we wschodnich Sudetach. Masyw ma postać rozległego rozrogu o rozpiętości południkowej ok. 20, a równoleżnikowej ok. 30 km. Jego punktem zwornikowym jest centralnie usytuowany Śnieżnik (1425 m n.p.m.), od którego odchodzi siedem obszernych, spłaszczonych ramion, oddzielonych wyraźnie zarysowanymi, głębokimi dolinami erozyjnymi. Oprócz Śnieżnika biegacza będą musieli zmierzyć się z Czarną Górą (1205 m n.p.m.), Średniakiem (1210 m n.p.m.), Małym Śnieżnikiem (1337 m n.p.m.), Jaworową Kopą (1183 m n.p.m.) oraz Trójmorskim Wierchem (1145 m n.p.m). Suma przewyższeń powyżej 3.000 metrów przy 35-kilometrowej trasie sprawi, iż będzie to jeden z najbardziej wymagających, a jednocześnie najpiękniejszych biegów górskich w Polsce!

Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 września 2017. Drugiego dnia eventu (niedziela) odbędą się dwa biegi, na dystansach 17 oraz 35 km. Dystans 35 km będzie jednocześnie przedostatnią okazją do zdobycia punktów w Pucharze Polski Sky Running! Oprócz głównych biegów festiwalowi "6 szczytów" towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia: bieg dla dzieci, mini-expo oraz specjalną ofertę hoteli dla biegaczy.

Aktualności z przygotowań do wydarzenia na naszym blogu.

CHCESZ SIĘ ZGŁOSIĆ?

WARUNKI UDZIAŁU W WYDARZENIU

TRASY I WSPARCIE

Co zapewniamy uczestnikom aby udział w wydarzeniu był bezpieczny oraz przyjemny.

CZYTAJ WIĘCEJ
REGULAMIN

Zanim zgłosisz się do udziału w I edycji wydarzenia przeczytaj regulamin.

CZYTAJ WIĘCEJ
ZGŁOSZENIA I LISTA STARTOWA

Zgłoś Swój udział w biegu!

CZYTAJ WIĘCEJ

Partnerzy WYDARZENIA

Kontakt

6szczytow@gmail.com
+48 71 780 69 51


TRASY i WSPARCIE

Dla uczestników przygotowaliśmy dwie trasy: MINI oraz ULTRA. Pierwsza z tras przeznaczona jest przede wszystkim dla pasjonatów gór, rodzin ultramaratończyków, którzy przybędą aby zmierzyć się z trudniejszą trasą i wszystkich pasjonatów gór, dla których liczy się przede wszystkim dobra zabawa, zaś nie chcą być zobligowani limitem czasu. Każdy z uczestników po ukończeniu zawodów otrzyma pamiątkowy medal, niezależnie od tego czy pokonanie 17,5 kilometrowego szlaku zajmie mu 2 czy 7 godzin. Najważniejsza jest dobra zabawa :)
Na uczestników decydujących się na trasę MINI czeka pętla prowadząca z Międzygórza pod Śnieżnik, dalej szlakiem w kierunku Trójmorskiego Wierchu, powrót do Schroniska PTTK Pod Śnieżnikiem i łagodne zejście w stronę Międzygórza. Trasa oraz jej profil poniżej.

Trasa LIGHT - 17 km

Trasa ULTRA jest przygotowana dla zawodników ceniących sobie wyzwania lub z doświadczeniem w biegach górskich. Trasa to "tylko" 35 kilometrów ale suma przewyższeń na poziomie ponad 3000 metrów, sześć wzniesień powyżej 1.200 metrów na trasie biegu czyni go niezwykle wymagającym. Liczne podbiegi, "okna widokowe", zmiany krajobrazu przy przejściu z regla dolnego do górnego, zaleziona znacząca część trasy sprawiają, że będą to także niezwykle atrakcyjne zawody. Poniżej mapka oraz schemat przewyższeń dla trasy ULTRA. (mapa oraz profil biegu mogą ulec nieznacznej korekcie co wynika z faktu, iż dopiero w miesiącu marcu odpowiednie służby określą możliwość odblokowania jednego ze szlaków nie w pełni dostępnego z uwagi na zalegające na nim drzewa).

35 km

Mapy Traseo.pl CHCESZ SIĘ ZGŁOSIĆ?

REGULAMIN

Regulamin imprezy biegowej „6 szczytów”.

 

TERMIN WYDARZENIA
24 września 2017 roku, godzina 9:00 – 19:00.

CEL WYDARZENIA
Promocja biegów górskich oraz zdrowego trybu życia wraz z zaprezentowaniem walorów przyrodniczych oraz turystycznych Masywu Śnieżnika oraz miejscowości Międzygórze. Bieg na dystansie 35 kilometrów organizowany w ramach „6 szczytów” będzie jednocześnie biegiem punktowanym w ramach Pucharu Polski Sky Running.

ORGANIZATOR
Głównym organizatorem wydarzenia jest firma 8Hell LLC.
Kontakt z organizatorem: +48 71 780 69 51, 6szczytow@gmail.com

Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku gminnym w Międzygórzu przy ul. Pocztowej 1.
Rejestracja będzie się odbywać w Biurze Zawodów dnia 23.09.2017 r. od godziny 17:00 do 21:00, oraz 24.09.2017 r. od godz. 6:30 do 8:00.

TRASA
Zawody odbywać będą się na dwóch różnych dystansach. Wszyscy zawodnicy wystartują ze wspólnego startu w centrum Międzygórza o godzinie 9:00. Meta zlokalizowana jest w miejscu startu. Trasa zostaje zamknięta o godzinie 19:00.
Szczegółowy opis oraz charakterystyka tras została opublikowana na stronie www.6szczytow.pl.

POMIAR CZASU
Pomiar czasu będzie w miejscu STARTU/METY oraz w dwóch wyznaczonych przez Organizatora punktach na trasie biegu. Zawodnicy którzy nie przybędą przed pośrednimi lub końcowymi limitami czasu nie zostaną sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg i zastosować się do poleceń obsługi. W przypadku nie zastosowania się do poleceń obsługi zawodnik w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a Organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika.

PUNKTY ŻYWIENIOWE
Na trasie będą 3 punkty odżywcze: przy schronisku Pod Śnieżnikiem, na rozdrożu Pod Jaworową Kopą oraz w centrum Międzygórza START/ META, w których zapewniamy napoje, wodę oraz żywność (owoce, ciastka).

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem biegów w ramach „6 szczytów”, może zostać każda osoba, która do dnia zawodów ukończy 18 lat, wyjątek stanowi bieg na dystansie MINI, gdzie nie ma ograniczeń wiekowych, lecz osoby poniżej 18 roku życia muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej, która ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Wszyscy zawodnicy, muszą zostać zarejestrowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości oraz wyposażenie obowiązkowe. Zawodnicy zgłaszając się do rejestracji muszą podpisać oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich żadne zdrowotne przeciwwskazania do udziału w górskim biegu maratońskim. W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu w biegu. Ponadto przed zawodami każdy zawodnik będzie zobowiązany do podpisania stosownych oświadczeń o znajomości regulaminu biegu, przepisów obowiązujących w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym oraz zasad poruszania się po drogach publicznych. W przypadku osób niepełnoletnich, stosowne oświadczenia podpisują opiekunowie. Zawodnicy muszą zgłaszać się do rejestracji osobiście.  

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia przyjmowane będą od 06.01.2017 r. do dnia startu lub zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitu startujących.
Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.6szczytow.pl oraz wpłacenie opłaty startowej na podane konto w ciągu 7 dni od daty rejestracji.
Wysokość wpisowego dla dystansów:
- dla pierwszych 50 zgłoszeń na każdym z dystansów: 60 PLN za dystans MINI; 90 PLN za dystans ULTRA.
- między 1.02.2017 a 30.06.2017: 80 PLN za dystans MINI; 120 PLN za dystans ULTRA.
- po 1.07.2017: 150 PLN za dowolny dystans.
- 60 PLN za dowolny dystans dla mieszkańców Międzygórza.
Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od rejestracji zgłoszenia. Po tym czasie zawodnik który nie opłacił wpisowego zostaje automatycznie skreślony z listy startowej. 
Opiekun osoby/osób poniżej 18 roku życia, biorący udział w biegu na dystansie MINI, musi być zarejestrowanym uczestnikiem biegu i opłacić wpisowe.
Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika zostaną opublikowane na liście startowej na stronie www.6szczytow.pl.  
Numer startowy przydzielony zostanie zawodnikowi losowo po zarejestrowaniu zgłoszenia
i zaksięgowaniu opłaty startowej.
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie do wyczerpania limitu miejsc na poszczególne dystanse.

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych i internetowych na konto organizatora. Na przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty: nazwa dystansu + Imię i nazwisko uczestnika. Wpisowe na zawody należy wpłacać na rachunek Firmy 8Hell LLC o numerze 91 1600 1156 1849 9491 8000 0001 w banku BGŻ BNP Paribas. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe Organizatora.
Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie został zgłoszony, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
Organizator nie zwraca wpłaty osobie która nie wystartowała lub nie ukończyła biegu. Natomiast istnieje możliwość przekazania wpłaty na poczet innego zawodnika, po mailowym poinformowaniu organizatora, jednak nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem zawodów. 
Skrócenie, zmiana przebiegu, odwołanie trasy lub zawodów przed lub w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego. 
W przypadku odwołania zawodów z winy organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego w pełnej kwocie. 

ŚWIADCZENIA
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: 
- mapa trasy
- elektroniczny pomiar czasu  
- pamiątkowy medal dla wszystkich którzy ukończyli bieg 
- numer startowy
- zabezpieczenie medyczne oraz górskie
- napoje i wyżywienie na trasie biegu
- puchary, pamiątkowe dyplomy i nagrody dla najlepszych
- obsługa sędziowska    
- posiłek regeneracyjny na mecie    
- dostęp do prysznicy po biegu    
- depozyt w którym można zostawić rzeczy osobiste

KLASYFIKACJE
We wszystkich biegach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
- telefon komórkowy  
- dowód osobisty 
- 1l dowolnego napoju  
- mapę trasy  
- bidon lub kubek wielokrotnego użytku 
- obuwie sportowe umożliwiające bezpieczne poruszanie się w terenie górzystym 
- zapas jedzenia wystarczający do kolejnego punktu żywieniowego 
- numer startowy umieszczony z przodu ciała w widocznym miejscu 
- nakrycie głowy, czapeczka z daszkiem lub chusta
WYPOSAŻENIE DODATKOWE (zalecane ale nieobowiązkowe) 
- kurtka lub inna osłona przeciwdeszczowa
- kije trekkingowe
- apteczka  
- okulary przeciwsłoneczne

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ze względów bezpieczeństwa w sytuacjach skrajnych Organizator może zmienić lub skrócić trasę,
a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych
i drogach publicznych.
W razie kontuzji lub wypadku - należy zadzwonić pod podany w trakcie rejestracji numer ratunkowy
i oczekiwać na przyjazd ratowników po podaniu przybliżonej lokalizacji.
W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora. W przeciwnym wypadku zawodnik będzie obciążony kosztami ewentualnej akcji poszukiwawczej. W przypadku rezygnacji z zawodów organizator nie zapewnia transportu do bazy.
Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.
Każdy zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym ultra maratonie górskim. Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania organizatora.
Zawodnik startując w biegach górskich „6 szczytów” wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy lub komunikatem na stronie internetowej imprezy.
Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

CHCESZ SIĘ ZGŁOSIĆ?


ZGŁOSZENIA I LISTA STARTOWA


Lista startowa na dzień 15.08.2017.
Kolejne aktualizacje w odstępie 14 dni.